Majesteit…

De krant vraagt mij u een en ander te willen influisteren voor uw troonrede vanmiddag. Nou, dat wil ik wel. Als ik het goed heb dan maakt u zich net als ik grote zorgen over de taal van het wantrouwen in onze samenleving. Maar u moet de tekst van premier Rutte voorlezen en dan gaat […]