Ik ga niet stemmen

Beste Enis,
Ga je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Zo ja, op welke partij?
De kop van dit stuk heet ‘Ik ga niet stemmen’, maar dat moet ik gelijk nuanceren anders krijg ik het (terechte) verwijt dat ik niet moet klagen als de politiek dingen besluit die mij niet aanstaan. Natuurlijk ga ik stemmen, maar ik heb wel voorwaarden.

Over zweven en omkeren

Beste Herman, op 12 september zijn de verkiezingen: ben jij ook een zwever of hoe zit dat? Ja, ja, jij hoopt natuurlijk dat ik even voor heel Hengelo ga openbaren op wie ik stem. Mooi niet dus. Het stemhokje is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken en dat wou ik graag zo houden. Ik moet je zeggen: […]