Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Welke taal spreken jouw kinderen thuis?

Beste Enis,
spreek jij thuis met jouw kinderen Nederlands of Turks?

Die vraag wordt mij vaak gesteld. Tijdens ouderavonden, tijdens een bezoek aan het consultatiebureau, op mijn werk. De buren stellen hem ook. Het schijnt een belangrijke kwestie te zijn welke taal mijn kinderen thuis spreken. Men wil natuurlijk voorkomen dat mijn koters een taalachterstand ontwikkelen. Maar ook: of wij als ouders toch niet stiekem een islamitische opvoeding geven.

Meer lezenWelke taal spreken jouw kinderen thuis?

Flinke portie Pinksteren

Beste Herman, komende zondag is het Pinksteren, heeft dat nog wat te betekenen? Nou en of. Ik geef je een concreet voorbeeld. Niet schrikken. Als ik van jou zeg: ‘die Odaci is een voorbeeld van een profiterende allochtoon’ dan klopt dat in letterlijk zin. Het is ‘waar’: jij bent (volgens de definities) een ‘allochtoon’, en ja, … Meer lezenFlinke portie Pinksteren