Sterke zin

Beste Herman, wat vond je van de troonrede? Viel het je niet op? Koning Willem ging er een beetje van stotteren, alsof hij net als ik een tikje verbaasd was over wat hij moest voorlezen. Het gaat kei-goed met ons land. Beter kan het eigenlijk niet. En tegelijkertijd hebben we de bibbers. In de taal […]