Ramadan

Herman Koetsveld en Enis Odaci stellen elkaar elke twee weken een vraag naar aanleiding van de actualiteit. Dat varieert van kleine, persoonlijke thema’s tot grote politieke en theologische vragen.

Vasten: 40Dagentijd

Herman Koetsveld schrijft tijdens de vastenperiode iedere dag een tekst of een gedicht. “Ik maak ruimte voor de ziel. Ik probeer in deze dagen iets meer tijd te maken en mezelf te dwingen om even stil te staan bij het leven.” Koetsveld is protestant en doet eigenlijk niet aan de vastentijd, zoals de katholieken dat […]

Meer Minder

Beste Herman, doe jij als protestant ook aan vasten? Even voor de lezer die denkt: vasten – huh? De vastentijd – of veertigdagentijd – is de periode die aan het Paasfeest voorafgaat. Ooit werden de mensen die bij de kerk en het christelijk geloof wilden gaan horen in de vroege paasmorgen gedoopt. Op de grens […]

Ode aan de Ramadan

Welkom, maand waarin licht doorbreekt Door wolken zo duister Door gedachten zo onzuiver

Zomervasten

Beste Enis, we zijn na deze week weer toe aan een welverdiende zomerstop. Tijd voor een tussenbalans?
Nou, ik houd meer van vooruit kijken. Terugkijken doen we met oud en nieuw wel. Als je vooruitkijkt, ben je bezig met vaak mooie dromen. Je bent voortdurend aan het plannen en al die nieuwe ideeën zorgen voor een frisse wind in je kop.

Ramadan: meer dan vasten

De 9e maand uit de Arabische kalender (Hidjra) heet ‘Ramadan’ en staat bekend als de ‘vastenmaand’. Rond 20 juli begint de Ramadan in Nederland en vele moslims zullen zich gedurende de dag onthouden van eten en drinken. Het vasten is niet alleen een islamitisch principe, maar een ritueel van alle tijden en religies. De tijdsberekening door moslims is echter controversieel, begint de vastenperiode bij het letterlijk zien van de maansikkel of begint de vastenmaand volgens een methode van berekening? Hoe dan ook, Ramadan is een sociale maand waarin (mede-)menselijkheid voorop staat.

Het nieuwe vasten

Beste Herman, het is 40-dagentijd. Vasten dus. Op internet wordt nu aanbevolen 40 dagen te stoppen met alle ‘sociale media’ zoals Facebook en Twitter. Wat vind jij? Net nu ik eindelijk na veel geaarzel mijn eerste wankele stapjes heb gezet in de sociale media kom jij hier mee aan. Nu kan ik je natuurlijk het […]