Ode aan de Ramadan

Welkom, maand waarin licht doorbreekt Door wolken zo duister Door gedachten zo onzuiver

Vastenmaand Ramadan

Carnaval is achter de rug en de Rooms Katholieken zijn aan het vasten geslagen. Dit soort rituelen kunnen zich verheugen op een toenemende populariteit. Ieder geloof heeft zijn eigen tradities, we praten erover met predikant Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci.