Vastenmaand Ramadan

Carnaval is achter de rug en de Rooms Katholieken zijn aan het vasten geslagen. Dit soort rituelen kunnen zich verheugen op een toenemende populariteit. Ieder geloof heeft zijn eigen tradities, we praten erover met predikant Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci.

Interreligieus pannenkoeken bakken

Eigenlijk zou een cursus pannenkoeken bakken een standaard onderdeel moeten zijn van de Nederlandse inburgeringscursus. Immers, wat is er nou Nederlandser dan pannenkoeken bakken? En: zou je een dergelijke cursus ook aan gevorderden moeten geven?

Het Hiernumaals

Voor het levensbeschouwelijke programma ‘Het Hiernumaals’ interviewt TV Oost programmamaakster Ina Brouwer Overijsselaars die voor de camera vrijuit vertellen over hun levensovertuiging, zonder daarbij te preken. In ‘Het Hiernumaals’ staan mensen centraal die heel bewust leven vanuit hun overtuiging.

Islam in Overijssel

Enis Odaci schuift aan bij EDNED. Hij is voorzitter van de Stichting Humanislam en voorvechter van een betere integratie van moslims in de Overijsselse samenleving. Daarbij is het uitgangspunt dat de moslimgemeenschap zelf initiatieven moet nemen.

De Islam: wel of geen godsdienst?

Theoloog Herman Koetsveld is te gast bij En Dan Nog Even Dit. Herman praat we over de uitspraken van Geert Wilders waarin hij stelt dat de islam geen geloof is, maar een ideologie. En omdat het een ideologie is, hoeft hij ook geen rekening te houden met de islam.

God en de crisis

De economische crisis is verbonden met God. Dat zegt dominee Koetsveld uit Hengelo. Volgens Koetsveld is de crisis een moment om een ommekeer te maken.