Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Enis,
Onlangs werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Heb jij vertrouwen in de toekomst?

Eindelijk! Ik keek uit naar de titel, want meestal zit de visie van een kabinet in de titel gevangen. Die luidde: “Vertrouwen in de toekomst”. Mooi! Ik wil graag vertrouwen in de toekomst hebben. Dat is overigens een religieuze term, want het christendom spreekt vaak over het ‘Koninkrijk dat aanstaande is’, waarmee de hemel op aarde wordt bedoeld. Daar moeten we dan allemaal naartoe bewegen en iedereen moet zijn steentje bijdragen aan die (hemelse) toekomst. Zo’n titel is vast en zeker bedacht door de twee christelijke partijen in het kabinet.

Het wereldbeeld van de VVD en D66 is er een van maximale vrijheid, individualisme en je kansen pakken en – daar is ie weer – zo je eigen toekomst scheppen. Dat zijn typische ‘liberale’ ideeën over de samenleving. Het lastige van liberalisme is dat deze ideeën vooral theorie zijn. Want geloof je nu echt dat de rijke mensen even hard moeten werken voor hun kansen dan de arme mensen? Dat de hoogopgeleiden even hard moeten werken dan de laagopgeleiden? En dat de autochtone Nederlanders even hard moeten werken dan de arbeidsmigrant of vluchteling om hier een bestaan op te bouwen? De ene groep moet simpelweg meer geholpen worden dan de andere.

Als ik door al die pagina’s van het regeerakkoord blader wordt al snel duidelijk wat vertrouwen in de toekomst betekent. Het is een toekomst die goed uitpakt voor de mensen die het al goed hebben. Ik ben heel blij dat ik geen vluchteling ben, geen werkzoekende, geen zorgbehoevende oudere, enzovoorts. Ik ben blij dat ik de juiste papieren heb, de juiste taal spreek. VVD en D66 willen gelijke kansen voor iedereen. CDA en ChristenUnie willen solidariteit en omzien naar de ander. Vertrouwen in de toekomst betekent: staan voor je idealen. Dit kabinet had daarom veel meer christendom en liberalisme moeten laten zien.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin