Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
wat vind jij van deze eerste turbulente weken van het nieuwe jaar?

Je doelt natuurlijk op die ellendige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en alles wat daarna gebeurde. Een terreurdaad in de naam van God tegen het hart van de democratie: de vrijheid om binnen de grenzen van de wet te roepen wat je wilt. Het toeval wilde dat ik die dagen in Amsterdam was. En zo vond ik mezelf die donderdagavond terug op de Dam temidden van 18.000 anderen. Hier en daar hielden mensen een pen omhoog. En natuurlijk overal die A4’tjes met ‘Je suis Charlie’.

Het was stil. De stilte van een ingehouden woede. De stilte ook van niet weten wat je
moet zeggen. De stilte van het antwoord dat stokt op de vraag: hoe moet het verder met
ons samenleven? Ja, de premier en al die anderen hebben vast gelijk: onze democratie zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen mensen die de vrijheid bevechten om te mogen verschillen in geloof, opvattingen, levensstijl en wat niet al. Maar ik blijf maar zitten met de vraag: wat verbindt ons in die ruimte van vrijheid met elkaar? In elk geval niet een God die ons allemaal dwingt zijn goddelijke regels op dezelfde manier te gehoorzamen.

Een paar jaar geleden schreven honderden islamitische geleerden een brief als reactie op al het geweld aan de leiders van christendom en jodendom. Zij zeiden: het gemeenschappelijke en alles verbindende woord is: liefde. Ik hoor daar een antwoord op mijn vraag.

Meer info?
Deze column is op 20 januari 2015 verschenen in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin