Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mijn wieg stond in Naarden, in een gezin waar mijn vader naast zijn werk een studie theologie deed om predikant te kunnen worden. Ik groeide dus op in een gereformeerd predikantengezin als een-na-jongste van vijf kinderen. Na de Mavo en Havo ben ik op de driejarige Reformatorische Bijbelschool terecht gekomen. Paste naadloos bij mijn opvoeding, maar gaandeweg niet meer bij mijn kritische vragen. Ik wilde verder op zoek. 

Na het staatsexamen VWO kon ik theologie gaan studeren aan de Theologische Universiteit van Kampen. De daar door enkele docenten ontwikkelde cultuurtheologie kreeg me te pakken en heeft me nooit meer losgelaten. Kernvraag: wat betekenen de snelle veranderingen van de huidige cultuur voor geloof en theologie?

Na jaren van huismanschap en ‘losse klussen’ ben ik op 38-jarige leeftijd predikant geworden in Zaandam, wonend in een wijk met veel moslims. In die periode ‘nine eleven’ meegemaakt. Het contact met de moskee, het gezamenlijk gebed, het vertrouwen onderling en dat op zo’n uitgesproken spannend moment in de wereld, maar ook in onze wijk heeft mijn theologische kijk op de dingen definitief veranderd. Basisgedachte: er is één God waarvan we niet weten, maar die we vermoeden, vertrouwen, liefhebben. De manier waarop we die Ene benaderen is verschillend naar de (religieuze) cultuur waar we vandaan komen.

Ik ben zes jaar in Zaandam predikant geweest, daarna vier jaar in Rosmalen/Berlicum te midden van een rooms-katholieke meerderheid. Sinds september 2007 ben ik met ontzettend veel plezier werkzaam als predikant van de Brongemeente (PKN-Hengelo-Noord).

Veel is er gebeurd nadat ik met een aantal collega’s het initiatief nam voor de publicatie van het Manifest van Advent 2009, een pamflet tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’. Het riep veel reacties op en de media wisten ons te vinden. Het opende voor mij nieuwe mogelijkheden om veel nadrukkelijker dan voorheen ook de ‘publieke ruimte’ te betreden.

Ik ben steeds blijven nadenken en studeren over de relatie cultuur/theologie. De antwoorden op de vraag naar God verschuiven in indrukwekkend tempo. De kerk reageert doorgaans krampachtig en defensief. Ik zie er nu juist het tegenovergestelde in: de Geest wervelt over de chaos van onze tijd en is bezig om iets nieuws te scheppen. Daar wil ik op vertrouwen. Zo wil ik naar de dingen van nu kijken. Een geloofskeuze dus.

De gegroeide samenwerking met Enis Odaci is een bron van inspiratie en vreugde. Wij proberen op onze manier handen en voeten te geven aan die grondgedachte: er is één Geest die ons allemaal het leven inblaast.

Meer info?
Protestantse gemeente Hengelo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin